WSPIERAMY

Raportowanie grupowe

Oferujemy wsparcie Spółkom, które są zobowiązane do sporządzania raportów grupowych zgodnie z ich wewnętrznymi potrzebami.

Zapewniamy:

 • okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) dostarczanie raportów wymaganych przez Grupę,
 • rekoncyliację danych wg. potrzeb,
 • komunikację z kontrolerami finansowymi w Grupie,
 • wsparcie w przygotowywaniu budżetów oraz planów finansowych,
 • pracujemy na wzorach raportów udostępnianych przez Grupę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • PNP Tax & Accounts Sp. z o.o.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnptax.pl
 • Kariera:  office@pnptax.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: